Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6722 1d9b 500
Reposted fromGNR GNR viakolegakolegi kolegakolegi
3066 2b97 500
Reposted fromGNR GNR
5176 7713 500
Reposted fromzagubione--oddechy zagubione--oddechy
Play fullscreen
"I went to see the doctor
He said you're pretty sick
You got some real bad habits
You'd better stop right quick. "
Reposted fromAnnju Annju
5092 b318
Reposted frommichaelle64 michaelle64
1987 d72a
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis
2098 b16f
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis
2177 2456
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis
2123 0bfd
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis
2161 d6ed
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis
0267 db85
sometimes I need some time on my own
sometimes I need some time, all alone
Reposted from9agucha 9agucha
Play fullscreen
  Coś magicznego !! ;) Slash mój geniusz <3   + cudowny głoś Myles'a ...   
Reposted frompikkumyy pikkumyy
Play fullscreen
Magiczna! A teledysk jeszcze bardziej magiczny. 

Wszystko bez miłości, ale wezmę ją z przeszłości
Wszystko bez słów, bo jestem pewien, że nie przetrwają
... 
Reposted frompikkumyy pikkumyy

Mimo chełpliwości tak naprawdę Slash jest introwertykiem, któremu z trudnością przychodzi odprężyć .się w towarzystwie. „To byt jeden z powodów, dlaczego zacząłem pić — zwierzył się kiedyś. — Jeśli się nie napiję, zapadam się w sobie. I lubię to — dodał pogodnie. — Lubię być pijany! Ten proceder rozpocząłem, kiedy miałem dwanaście lat. To pomaga mi, pozwala wydobyć się ze skorupy. Nie potrafię poradzić sobie z ludźmi w sytuacjach towarzyskich, gdy jestem trzeźwy".

— jak ja go świetnie rozumiem... Introwertycy tak mają...
Reposted frompikkumyy pikkumyy
Play fullscreen
  Coś magicznego !! ;) Slash mój geniusz <3   + cudowny głoś Myles'a ...   
Reposted frompikkumyy pikkumyy
Play fullscreen
Magiczna! A teledysk jeszcze bardziej magiczny. 

Wszystko bez miłości, ale wezmę ją z przeszłości
Wszystko bez słów, bo jestem pewien, że nie przetrwają
... 
Reposted frompikkumyy pikkumyy
0262 1ba8
jestę gitarzystę ło kurwa jak był Gdur
Reposted from9agucha 9agucha
0843 6203
Poland, Katowice, Spodek  13.02.2013
Reposted bymaryjanejanisletsgodrinktogethersuzannekhaleenm-shadowsunmadebedsMyBlackWingsxfrd9agucharockspiritlajabsolemmaraskowakoskossswaczynatimecodeviva-salvadoreAnnjublahblahblahblahoborzeimthedevililovemetalsilmerzorekjenny-roseTomred97klaudetelinelalulilajhuggybearwelcometowonderlandnothingiseverythingmisseterniitythebreakfastmonkeythtwins4everpraesenscalliopefullmoonbialaflagahesherMyGuitarsFriendsRanveldnowelovestorydobitnietruskawkowamyszkapsychotropowa
0823 544f
Reposted bym-shadowsmaryjanejaniselinelafullmoon
0812 2c3c
Reposted bym-shadowsmaryjanejaniselinelafullmoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl